Держпідприємництва нагадало, що розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм і баз даних, а також їх прокат дозволяються лише за умови їх маркування контрольними марками. Право на одержання таких марок мають імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Для одержання контрольних марок особа має подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності:

  • заяву встановленого зразка;
  • копію статуту, установчого договору (у випадках, передбачених законодавством) — для юридичних осіб;
  • перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних установленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника);
  • копію державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування аудіовізуальних творів — фільмів;
  • копію договору про передачу (відчуження) майнових прав авторів і (або) суб’єктів суміжних прав або договори про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників, починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб’єктів суміжних прав чи права на використання передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб’єктів суміжних прав або права на використання передаються від первинних суб’єктів авторського права та (або) суміжних прав (у разі виникнення цих прав на території України). Заявник подає копії зазначених договорів, а також оригінал договору, за яким безпосередньо заявникові передаються майнові права авторів і (або) суб’єктів суміжних прав чи права на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. До договорів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку;
  • копію ліцензії на здійснення господарської діяльності з впровадження голографічних захисних елементів. Органом ліцензування є Служба безпеки України.

За інформацією офіційного веб-сайту Держпідприємництва

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»