Порядок проведення антикорупційної експертизи нормативних актів визначає механізм проведення антикорупційної експертизи з метою запобігання вчиненню корупційних правопорушень через наявність у законодавстві корупціогенних факторів.

Завданнями антикорупційної експертизи є:

  • проведення комплексного дослідження нормативно-правових актів та їх проектів із метою виявлення корупціогенних факторів;
  • підготовка обґрунтованих висновків щодо наявності або відсутності в нормативно-правових актах і проектах корупціогенних норм, надання пропозицій і рекомендацій щодо їх усунення.

Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів

Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України в таких сферах:

1) прав і свобод людини та громадянина;

2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) надання адміністративних послуг;

4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету й місцевих бюджетів;

5) конкурсних (тендерних) процедур.

Така експертиза проводиться згідно із щорічним планом, що затверджує Мін’юст до 31 грудня кожного року. Такий план на відповідний рік складається на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату Мін’юсту, сформованих із врахуванням пропозицій, що надійшли від державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян, які узагальнюються відповідальним структурним підрозділом Мін’юсту.

За результатами антикорупційної експертизи чинного нормативно-правового акта Мін’юст готує висновок і надсилає його на розгляд КМУ.

Для здійснення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів Мін’юст може залучати фахівців державних органів, інших підприємств, установ, організацій, а також експертів міжнародних організацій, представників громадських об’єднань (за їх згодою).

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться як складова частина їх правової експертизи. Результати її зазначаються у висновку про державну реєстрацію, доопрацювання, відмову в державній реєстрації відповідного акта.

Результати проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта відображаються у висновку Міністерства юстиції за результатами його правової експертизи, у якому робиться загальний висновок щодо наявності корупціогенних факторів і подаються пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту нормативно-правового акта в разі їх виявлення.

Узагальнені результати проведення антикорупційної експертизи включаються в щорічний звіт про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Наказ Мін’юсту «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи» від 05.08.2013 р. № 1608/5.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 12.08.2013 р. не набрав чинності

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»