Новини публікуються мовою оригіналу

Посилання банку на постанову Правління НБУ «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного і валютного ринків України» від 29.08.2014 р. № 540, п. 1 якої передбачено зобов'язання вповноважених банків обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті або банківських металів із поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси й банкомати в межах 15 тис. грн на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, є безпідставним, оскільки зазначена й побідні цій наступні відповідні постанови цього банку є розпорядчими актами, які адресовані обмеженій кількості осіб і таке регулювання здійснюється в межах адміністративно-правових відносин Національного банку України з банками, які охоплюються його наглядовою діяльністю.

Ці постанови банку не встановлюють нових прав або обов'язків для громадян, не можуть зачіпати їх права, свободи й інтереси.

Відмова банку в поверненні грошових коштів із поточного (мультивалютного) рахунка особі суперечить вимогам чинного законодавства, зокрема, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також ст. 1068 ЦК України й умовам укладеного між сторонами договору.

Справа полягала в тому, що у вересні 2014 року особа звернулася до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що між нею і банком було укладено договір стосовно обслуговування на умовах пакету продуктів і послуг «Універсальний» у рамках договору щодо банківського обслуговування, за умовами якого їй відкрито поточний (мультивалютний) рахунок, на якому перебуває сума грошових коштів у розмірі 700 тис. доларів США. 1 вересня 2014 року особа звернулася до відповідача з письмовою заявою про видачу їй готівкою одноразовою операцією грошових коштів у розмірі 700 тис. доларів США, однак листом від 16.09.2014 р. банк повідомив про неможливість видачі готівкою одноразовою операцією з її поточного (мультивалютного) рахунка грошових коштів у вказаній вище сумі. Це суперечить вимогам законодавства, умовам договору й порушує права особи й охоронювані законом інтереси на вільне володіння своїм майном і розпорядження своєю власністю.

Рішення по цій справі винесла Колегія суддів судової палати в цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 08.04.2015 р. № 6-4324св15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»