Новини публікуються мовою оригіналу

ДПІ в Голосіївському районі повідомляє, що згідно зі ст. 1. Закону України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» зі змінами й доповненнями (даліЗакон № 185) виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів із дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — із моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, у разі якщо таке відстрочення перевищує 180 календарних днів із моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (ст. 2 Закону № 185).

Водночас відповідно до змін, внесених Законом України від 06.11.2012 р. № 5480-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок» до Закону № 185, які набрали чинності з 17.11.2012 р., Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені ч. 1 ст.ст. 1, 2 Закону № 185.

Зокрема, п. 1 постанови Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. № 160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (даліПостанова № 160) встановлено, що розрахунки за операціями з експорту й імпорту товарів, передбачені в ст.ст. 1, 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

Постанова набрала чинності з 04.03.2015 р. та діє до 03.06.2015 р. включно (п. 9 постанови № 160).

Із урахуванням викладеного, починаючи з 04.03.2015 р. на період до трьох місяців, розрахунки за операціями з експорту й імпорту товарів (робіт, послуг), передбачені в ст.ст. 1, 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

ДПІ у Голосіївському районі

ГУ ДФС у м. Києві

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»