Ми вже згадували, що Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», яким передбачено впровадження з 1 вересня 2013 року трансфертного ціноутворення, яке є новою системою визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, що є контрольованими. Тепер розглянемо його детальніше.

Контрольованими операціями визначено:

 1. 1) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — нерезидентами;
 2. 2) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — резидентами, які:
 • задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
 • застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
 • сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;
 • не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року;
 1. 3) операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), у якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні.

     Водночас такі операції визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків із кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн грн (без урахування ПДВ) за відповідний календарний рік.

До методів визначення ціни в контрольованих операціях відносяться:

 • метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
 • метод ціни перепродажу;
 • метод «витрати плюс»;
 • метод чистого прибутку;
 • метод розподілення прибутку.

Платник податку може використовувати будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у разі коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). До того ж допускається використання комбінацій двох і більше методів.

Платники податків (крім НБУ), які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції Міндоходів до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Міндоходів у свою чергу за наявності обставин, визначених ст. 78 ПКУ, має право звернутися із запитом щодо подання документації про контрольовані операції до платників податків, які здійснювали контрольовані операції протягом звітного періоду, однак не раніше 1 травня року, що настає за звітним.

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 р. № 408-VІІ.
Набирає чинності 01.09.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»