Відтепер експертизи можуть проводитися в інших установах (організаціях). Це можуть зробити в разі неможливості проведення експертизи спеціалізованим органом із питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, чи його відокремленим підрозділом. Або ж за заявою декларанта чи вповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи).

Нагадаємо: під час призначення експертизи вповноваженим органом доходів і зборів дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, або його відокремленого підрозділу чи інших експертних установ (організацій), призначених органом доходів і зборів. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю й митного оформлення та не є судовими експертизами.

 

Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 р. № 405-VII.

Не набрав чинності.

Набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування,
але не раніше дня набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 р. № 404-VII
.

Планується до опублікування в «Офіційному віснику України» № 60 (за 16.08.2013 р.)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»