НБУ воліє надати банківським установам змогу забезпечувати розрахунки між суб’єктами господарювання за допомогою емітованих банками електронних фінансових векселів.

Ці операції здійснюватимуться шляхом видачі банком фінансового банківського векселя як електронного документа, що підтверджуватиме безумовне грошове зобов’язання установи сплатити певну суму векселедержателю після настання строку платежу. Банки матимуть право видавати векселі в національній валюті, якщо вони входять до числа операторів системи електронного обігу фінансових векселів.

Грошові розрахунки за векселями та контроль за ними покладається на Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках НБУ.

Проект Змін до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»