До списку емітентів цінних паперів додалися й міжнародні фінорганізації. Вони зможуть здійснювати емісію відсоткових або дисконтних облігацій, щоправда, виключно шляхом публічного розміщення їх на українських фондових біржах, які за результатами конкурсного відбору були включені НКЦПФР у затверджений нею перелік.

Водночас для здійснення такої емісії міжнародній фінорганізації знадобиться отримати дозвіл від Мінфіну, який погоджує таку видачу дозволу з НБУ.

Розміщення, продаж і погашення зазначених облігацій здійснюватиметься лише в національній валюті.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій» від 04.07.2013 р. № 400-VII.

Набирає чинності 06.10.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»