КМУ затвердив Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, який визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, передбачених ч. 2-7 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Порядком визначено, що штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками (далі — уповноважені посадові особи).

Якщо під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця виявлені ознаки порушення законодавства про зайнятість населення, посадова особа Держпраці чи її територіального органу складає акт, а уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів із дня його складення приймає рішення про розгляд справи про накладення штрафу.

Про розгляд справи Держпраці та її територіальні органи мають повідомити суб’єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за 5 днів до дати розгляду рекомендованим листом або телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам. Справа розглядається за участю представника суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Проте її може бути розглянуто й без його участі в разі, коли його поінформовано, однак від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду.

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа приймає відповідне рішення. Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один із яких залишається в Держпраці або її територіальному органі, другий — надсилається протягом трьох днів суб’єктові господарювання або роботодавцю, щодо якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою в матеріалах справи робиться відповідна позначка.

Нагадаємо: штрафи за порушення законодавства про зайнятість населення визначені в розмірі від 2 до 20 мінімальних зарплат (в залежності від виду порушення), установлених на момент виявлення порушення.

Його необхідно сплатити протягом місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляє Держпраці чи її територіальний орган. Несплачені в добровільному порядку штрафи стягуються в судовому порядку.

 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення» від 17.07.2013 р. № 509.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 08.08.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»