Як ми вже повідомляли, Мінфін наказом від 27.06.2013 р. № 627 уніс зміни до низки нормативно-правових актів. З-поміж яких — План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі — План рахунків) та Інструкція про його застосування, затверджені наказом від 30.11.1999 р. № 291.

Так, зокрема, відповідно до змін:

  • рахунок 33 «Інші кошти» доповнено субрахунком 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». Субрахунок призначений для відображення операцій з електронними грошима, які здійснюються комерційними агентами та користувачами, згідно з нормативно-правовими актами НБУ та правилами використання електронних грошей, узгодженими з НБУ;
  • змінено назву рахунку 40 зі «Статутний капітал» на «Зареєстрований (пайовий капітал)». Відповідно до змін, на цьому рахунку обліковуватиметься та узагальнюватиметься інформація про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Разом із цим рахунок 40 доповнено відповідними субрахунками: 401 «Статутний капітал», 402 «Пайовий капітал», 403 «Інший зареєстрований капітал» та 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу»;
  • назву рахунку 41 викладено у новій редакції: «Капітал у дооцінках» (у поточній редакції він звучить як «Пайовий капітал»). Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до НП(С)БО відображаються в складі власного капіталу та розкриваються у звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Водночас рахунок доповнено відповідними субрахунками: 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» та 414 «Інший капітал у дооцінках». Вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 формується шляхом перенесення відповідної інформації з рахунку 42 «Додатковий капітал»;
  • змінено назву субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці». На цьому субрахунку узагальнюватиметься інформація про курсові різниці, які відповідно до НП(С)БО відображаються в складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході;
  • з Плану рахунків вилучено рахунки 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати».

 

Наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 27.06.2013 р. № 627.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Заплановано на публікацію в «Офіційному віснику України» № 58 за 09.08.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»