Міністерство освіти і науки України на своєму офіційному сайті оприлюднило рейтинг ВНЗ із найбільшою та найменшою кількістю поданих заяв від вступників за 2013 рік (станом на 01.08.2013 р.).

ТОП-20 ВНЗ із найбільшою кількістю поданих абітурієнтами заяв

 

№ з/п

Назва ВНЗ

Кількість заяв

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

51898

2

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

46750

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

46212

4

Національний університет «Львівська політехніка»

44036

5

Національний авіаційний університет, м. Київ

43751

6

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

36598

7

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

32597

8

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

32002

9

Київський національний торговельно-економічний університет

26166

10

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  

25636

11

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

24378

12

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

23959

13

Донецький національний університет      

23113

14

Одеський національний політехнічний університет

21777

15

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

20628

16

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

20197

17

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

19974

18

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

18444

19

Національний університет харчових технологій, м. Київ

18419

20

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

18373

 

ТОП-10 ВНЗ з найменшою кількістю поданих заяв

№ з/п

Назва ВНЗ

Кількість заяв

1

ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія»

0

2

ПВНЗ «Міжрегіональна академія бізнесу та права ім. Н. Кручиніної» 

0

3

Південнослов’янський інститут Вищого навчального закладу «Київський славістичний університет» (Закритого акціонерного товариства)

0

4

Коледж «Слов’яно-грецький колегіум» ВНЗ Київський славістичний університет

0

5

Севастопольський економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу «Кримський інститут економіки та господарського права»

0

6

Приватний вищий навчальний заклад «Український інститут лінгвістики і менеджменту»

4

7

Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва

5

8

Хмельницький коледж технологій та дизайну

7

9

Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч»

9

10

Приватний навчальний заклад Канівський еколого-інформаційно-технологічний коледж

12

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»