Уряд схвалив підготовлений Мінекономрозвитку проект постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з контролю за цінами», яким визначається періодичність здійснення Держцінінспекцією планових заходів державного нагляду у сфері ціноутворення.

Проект передбачає розділення суб’єктів господарювання на групи залежно від обсягів реалізації товарів у грошовому виразі, належності до суб’єктів природних монополій, монопольного становища на ринку, наявності порушення вимог законодавства у сфері ціноутворення, факту підвищення більш як на 10% цін на товари протягом певного періоду часу.

Відповідно до цих критеріїв, Проектом пропонується поділити суб’єкти господарювання за трьома ступенями ризику: високий, середній, незначний. Це, у свою чергу, визначає періодичність здійснення планових перевірок таких підприємців. Так, перевірку суб’єктів господарювання, у яких високий ступінь ризику, пропонується проводити не частіше ніж раз на рік, середній — раз на два роки, незначний — раз на п’ять років.

Слід зазначити, що визначення нової групи суб’єктів «з незначним ступенем ризику» із періодичністю перевірок раз на п’ять років є однією з головних новацій проекту, спрямованих на звуження кола суб’єктів господарювання, що підлягатимуть перевірці, зменшенню кількості перевірок і частоти їх проведення.

Ще однією новацією є збільшення в десять разів критерію щодо граничного обсягу реалізації товарів у грошовому виразі — для суб’єктів із високим ступенем ризику річний продаж товарів визначається в сумі 5 млн грн і більше (на сьогодні понад 0,5 млн грн), а із середнім — на суму від 3 до 5 млн грн (на сьогодні до 0,5 млн грн).

Крім того, проект містить нове положення, яке передбачає збільшення в 1,5 рази інтервалів між перевірками, у випадку коли протягом останніх трьох років не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ціноутворення.

 

За інформацією офіційного веб-сайту Мінекономрозвитку

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»