МОН України роз’яснило, що іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти лише за кошти фізичних і юридичних осіб. Тобто вони не можуть навчатися за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Водночас закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі під час вступу на навчання за державним замовленням за наявності посвідчення закордонного українця. Те ж саме стосується й осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Вони також можуть навчатися на бюджеті, адже мають рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 

Лист МОН України від 30.07.2013 р. № 1/9-519

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»