Надбавка за вислугу років медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я встановлюється в порядку, затвердженому постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 (далі — Порядок № 1418), згідно з яким у стаж роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається, зокрема:

 • час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах лікарів і фахівців із базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у п. 3 Порядку № 1418, у державних та комунальних закладах охорони здоров’я і протягом 3 місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад у державному або комунальному закладі охорони здоров’я;
 • час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, служби в Держспецзв’язку, служби в підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового й начальницького складу на зазначених у п. 3 Порядку № 1418 посадах у Збройних Силах, інших військових формуваннях і правоохоронних органах України та колишнього СРСР.

Отже, у стаж роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається виключно час військової служби на посадах:

 • керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників із числа лікарів;
 • заступників головного лікаря з медсестринства;
 • керівників структурних підрозділів із числа лікарів;
 • головних медичних сестер;
 • лікарів усіх спеціальностей;
 • професіоналів із вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
 • керівників фармацевтичних (аптечних) закладів, їх заступників, керівників структурних підрозділів із числа провізорів і фармацевтів;
 • провізорів усіх спеціальностей, фахівців із базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою всіх спеціальностей;
 • помічників ентомолога.

Разом із тим період військової служби на посаді викладача військової кафедри вищого навчального закладу в стаж роботи для виплати надбавки за вислугу років відповідно до Порядку № 1418 не включається.

 

Лист Мінсоцполітики від 01.07.2013 р. № 687/13/84-13 та лист МОЗ України від 15.07.2013 р. № 11.02-07/21/20947

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»