Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ постановою Правління від 03.03.2015 р. № 160 подовжив до 3 червня 2015 року вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб — підприємців, іноземних представництв (окрім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України. Такі надходження підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо НБУ, у розмірі 75%.

Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті:

  • на користь держави або під державні гарантії;
  • за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами із якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
  • за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
  • на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках;
  • за операціями із розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках;
  • на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту;
  • за операціями з обміну іноземної валюти на рахунках резидентів, відкритих за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України;
  • що надійшли як благодійна допомога на користь її набувачів;
  • що надійшли як помилковий переказ.

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998 р. № 34, і в російських рублях. 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»