Міністерство фінансів України внесло зміни до низки нормативно-правових актів, якими врегульовано питання ведення бухгалтерського обліку.

Зокрема зміни внесено до таких Положень (стандартів) бухгалтерського обліку:

 • 7 «Основні засоби»;
 • 8 «Нематеріальні активи»;
 • 19 «Об’єднання підприємств»;
 • 10 «Дебіторська заборгованість»;
 • 11 «Зобов’язання»;
 • 12 «Фінансові інвестиції»;
 • 13 «Фінансові інструменти»;
 • 14 «Оренда»;
 • 15 «Дохід»;
 • 16 «Витрати»;
 • 17 «Податок на прибуток»;
 • 21 «Вплив змін валютних курсів»;
 • 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»;
 • 22 «Вплив інфляції»;
 • 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»;
 • 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»;
 • 29 «Фінансова звітність за сегментами».

Водночас зміни торкнулися:

 • Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291;
 • Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291;
 • Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186;
 • Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Мінфіну України від 19.12.2006 р. № 1213.

        

Наказ Мінфіну України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 27.06.2013 р. № 627.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Заплановано на публікацію в «Офіційному віснику України» № 58 за 09.08.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»