Держказначейство роз’яснило, що відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333:

  • внески в статутні капітали суб’єктів господарювання згідно із законодавством здійснюються за кодом економічної класифікації видатків (далі — КЕКВ) 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям»;
  • оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб і суб’єктів господарювання) зі створення та розміщення рекламної й інформаційної продукції здійснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;
  • придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території здійснюється за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;
  • надання субсидії на покриття збитків підприємств, фінансової підтримки підприємств на безповоротній основі, а також інших субсидій, у т.ч. пов’язаних із перевезенням пільгових категорій населення, здійснюються за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

 

Листи Держказначейства від 05.06.2013 р. № 17-10/1095-12385, від 06.06.2013 р. № 17-10/1113-12488, від 27.06.2013 р. № 17-08/1257-14258

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»