Мінсоцполітики роз’яснило, що право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше 6 місяців.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, залежно від страхового стажу:

  • до 2 років — 50%;
  • від 2 до 6 років — 55%;
  • від 6 до 10 років — 60%;
  • понад 10 років — 70%.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру:

  • перші 90 календарних днів — 100%;
  • протягом наступних 90 календарних днів — 80%;
  • у подальшому — 70%.

Разом із тим допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня до 30 листопада 2013 року — не більше 4588 грн (1147 грн х 4)).

Якщо ж застрахована особа, яка впродовж 12 місяців, що передували її реєстрації як безробітної, має страховий стаж менше ніж 6 місяців або звільнена з останнього місця роботи з підстав, передбачених п.п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40 та ст.ст. 41 і 45 Кодексу законів про працю, вона має право на допомогу по безробіттю в мінімальному розмірі (до 30.11.2013 р. він складає 544 грн).

 

Лист Мінсоцполітики від 11.06.2013 р. № 318/18/99-13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»