На офіційному сайті Мінфіну з’явився законопроект, яким передбачено внесення кардинальних змін до аудиторської діяльності.

По-перше, буде змінено поняття «аудиторська діяльність». Відтак аудиторська діяльність — це незалежна професійна діяльність, яка включає в себе надання послуг з аудиту, огляду фінансової звітності, виконання завдань із надання впевненості, а також інших аудиторських послуг. Тоді як наразі зазначається в чинному законодавстві, що аудиторська діяльність є підприємницькою.

По-друге, до числа суб’єктів, які мають обов’язково провести аудит, додадуться:

  • акціонерні товариства та публічні й приватні (наразі лише публічні);
  • емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
  • професійні учасники фондового ринку, банків, страховиків та інших фінансових установ;
  • засновники акціонерних товариств (наразі перевірка є обов’язковою для публічних).

По-третє, сертифікат аудитора видається на необмежений строк. Тобто не потрібно буде продовжувати дію сертифіката (наразі сертифікат аудитора не може перевищувати 5 років), здаючи відповідні тести за фахом.

По-четверте, нормативно врегульований максимальний розмір плати за проведення сертифікації. Відтак він має не перевищувати розміру трикратної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

По-п’яте, Аудиторська палата України перекваліфікується з незалежного органу до самоврядної неприбуткової організації.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності»

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»