У зв’язку із затвердженням НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та відповідно до Указу Президента України «Про Міністерство доходів і зборів України» від 18.03.2013 р. № 141/2013 Міндоходів внесло зміни до:

  • Методичних рекомендацій щодо встановлення загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу та проведення аналізу фінансового стану підприємств, які звертаються до органів ДПС для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу);
  • Методичних рекомендацій щодо встановлення загрози виникнення (накопичення) податкового боргу та проведення аналізу фінансового стану фізичних осіб, які звертаються до органів ДПС для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу).

Так, зокрема, для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платник податків (юридична особа) звертається до підрозділу обслуговування платників податків (із питань координації погашення заборгованостей) органу Міндоходів за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов’язання з письмовою заявою (додаток 1 до наказу Мінфіну від 30.11.2012 р. № 1261).

У заяві зазначаються суми податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені, сплату яких платник податків просить розстрочити (відстрочити), а також строк розстрочення (відстрочення) та періоди сплати. Водночас окремо вказуються суми, строк сплати яких ще не настав, а також строк сплати яких уже минув.

До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

  •  переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу, і доказів існування таких обставин (згідно з постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1235);
  • аналізу фінансового стану;
  • графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;
  • розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

За результатами розгляду документів та аналізу фінансового стану підприємства-заявника керівник (заступник керівника) органу Міндоходів протягом 30 календарних днів із дати подання заяви приймає рішення про розстрочення (відстрочення) сплати сум грошових зобов’язань (податкового боргу) або відмовляє платнику в розстроченні (відстроченні) письмово з викладенням причин відмови.

        

Лист Міндоходів від 05.06.2013 р. № 7017/7/99-99-11-02-03-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»