Останнім часом трапляються випадки нападів на маршрутах під час здійснення інкасації коштів і перевезення валютних цінностей членами бригади інкасаторів, які безпосередньо задіяні для виконання цих операцій.

У зв’язку з цим НБУ рекомендує керівникам банків, у яких створено підрозділи інкасації, тимчасово, до внесення відповідних змін до нормативно-правових актів НБУ, вжити заходів, спрямованих на посилення внутрішнього контролю за діяльністю підрозділів інкасації, створення належного морально-психологічного клімату в колективах, а також приділити ретельну увагу питанням формування бригад інкасації, кадрового добору та підготовки інкасаторів, дотримання трудового законодавства, зокрема:

  • провести в тримісячний строк позачергову атестацію особового складу працівників підрозділів інкасації щодо знання вимог нормативно-правових актів із питань організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, трудового законодавства, дисциплінарної, цивільної та кримінальної відповідальності за вчинені правопорушення в діяльності, за наявності вогнепальної зброї — правил поводження зі зброєю, її зберігання та застосування;
  • періодично 1 – 2 рази на рік проводити психологічні тренінги та тестування працівників підрозділів інкасації;
  • переглядати маршрути з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей з урахуванням їх протяжності та часу роботи інкасаторів на маршруті, завантаженості, ступеня ризиків проведення операцій, оперативної ситуації, уникнення «зустрічних» перевезень валютних цінностей, проводити оптимізацію схем маршрутів за більш безпечними напрямками перевезення;
  • відпрацювати порядок взаємодії між бригадами інкасації на маршрутах, черговим (начальником) підрозділу інкасації в разі виникнення чи підозри щодо виникнення надзвичайних або нестандартних ситуацій на маршрутах.

У разі якщо напад на інкасаторів або уповноважених осіб банку чи спроба його скоєння все ж таки відбулася, про такий факт керівники банків мають невідкладно повідомити органи МВС України, а також територіальні управління НБУ за місцем скоєння правопорушення.

Хоча це й рекомендації, проте їх виконання контролюватимуть територіальні управління НБУ. До 1 листопада 2013 року інформацію про виконання таких рекомендацій вони мають передати до НБУ.

 

Лист НБУ від 25.07.2013 р. № 11-213/2569/8993

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»