Президент підписав закон, яким внесено низку змін до законів України. Зміни передбачають обов’язок зазначати в кожному випуску друкованого ЗМІ прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання, поряд із такими вихідними даними:

  • назва видання;
  • інформація про засновника (співзасновників);
  • прізвище та ініціали редактора;
  • порядковий номер випуску й дата його виходу в світ;
  • індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;
  • тираж;
  • ціна або помітка «Безкоштовно»;
  • адреса редакції, видавця, друкарні;
  • серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію видавця.

Щодо інформаційних агентств закон передбачає запровадження обов’язкового розміщення інформації про засновника (співзасновників) і власника (співвласників) інформаційних агентств у кожному випуску продукції таких агентств.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації» від 04.07.2013 р. № 409-VII набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»