Міністерство культури України внесло зміни до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури з метою приведення його відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI.

Так, визначено оновлений перелік осіб, які не підлягають атестації, і він тепер включає:

  • працівників, які відпрацювали на відповідній посаді менше року;
  • вагітних жінок;
  • осіб, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
  • одиноких матерів або одиноких батьків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
  • неповнолітніх;
  • осіб, які працюють за сумісництвом.

Проте колективним договором можуть установлюватися й інші категорії працівників, які не підлягають атестації.

Крім того, із положення вилучили поняття чергової та позачергової атестації. Віднині атестацію проводитимуть не частіше ніж раз на три роки.

Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації.

Перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним профспілковим органом і доводиться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці (раніше було місяць) до її початку.

Рішення атестаційної комісії приймається лише відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні комісії. Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу. Водночас про рішення атестаційної комісії працівника та керівника закладу культури мають повідомити протягом трьох днів після його прийняття (раніше такого терміну встановлено не було).

 

Наказ Міністерства культури України «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року № 44» від 13.06.2013 р. № 517.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 22.07.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»