Як прийнято в нас у країні, замість старих обіцянок  підвищувати щокварталу зарплату бюджетникам з’явилися нові, але на більш далеку перспективу.

Так, на виконання п. 9 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого розпорядженням КМУ від 09.06.2011 р.  № 551-р, Мінсоцполітики та Мінфін (за участі заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів)  ще в ІІІ кварталі 2012 року мали розробити й подати на розгляд КМУ пропозиції щодо упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери з поетапною їх реалізацією, зокрема, щодо:

  • удосконалення Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці з урахуванням оптимальних співвідношень тарифних коефіцієнтів;
  • усунення необґрунтованої диспропорції в рівнях оплати праці працівників однакової кваліфікації, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу;
  • перегляду умов, розмірів, порядку та критеріїв встановлення доплат, надбавок і премій;
  • упорядкування переліку посад, за якими здійснюється підвищення посадових окладів;
  • підвищення питомої ваги основної заробітної плати.

Як ми вже знаємо, поки що цього не сталося. Проте Мінсоцполітики радісно повідомило в листі від 03.07.2013 р. № 7196/0/14-13/13, що вже є розроблений проект методики про віднесення посад (професій) працівників бюджетної сфери на основі єдиного підходу до кваліфікації працівників і складності виконуваних робіт. Так, її проект планується надати на погодження разом із проектом постанови КМУ, яка визначатиме єдині діючі умови оплати праці для всіх галузей бюджетної сфери в одному документі з урахуванням специфіки галузей. Серед іншого планується:

  • увести для всіх працівників бюджетної сфери обов’язкову виплату допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу;
  • передбачити виплату за рішенням керівника допомоги на вирішення соціально-побутових питань усім працівникам бюджетної сфери;
  • ввести 15%-ве підвищення посадових окладів за роботу в особливих умовах робітникам психоневрологічних інтернатів, геріатричних пансіонатів, дитячих будинків-інтернатів для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку;
  • запровадити 25%-ве підвищення завідувачам відділень, фахівцям із соціальної допомоги вдома та соціальним робітникам відділень соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями територіальних центрів.

Мінорною нотою прозвучав висновок, що в процесі підготовки проектів зазначених документів, як завжди, з’ясувалося, що реалізація положень цих документів потребує значних додаткових бюджетних коштів і джерела покриття цих витрат невідомі. Тому приймати зазначені документи будуть залежно від фінансових можливостей державного бюджету. Недарма кажуть: обіцяного три роки ждуть. Схоже, це якраз той випадок, адже пообіцяли ще в 2011, а реалізуємо, може,… у 2014 році, та й то не факт.

 

Лист Мінсоцполітики від 03.07.2013 р. № 7196/0/14-13/13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»