25 липня — останній день подання:

  1. 1) фінансової звітності за IІ квартал 2013 року:
  • Балансу (Звіту про фінансовий стан);
  • Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);
  1.  2) декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами, за IІ квартал 2013 року.

Зауважимо: ДПСУ в листі від 12.03.2012 р. № 6994/7/22-3317 наголошує, що суб’єкти підприємницької діяльності мають подавати зазначену декларацію в строки, визначені ПКУ для декларації з податку на прибуток підприємств, хоча в п. 3 наказу Мінфіну від 25.12.1995 р. № 207 зазначено, що така декларація подається в терміни, установлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності. Водночас податківці й у 2013 році продовжують наполягати на своєму — подавати цю декларацію слід у строки, визначені для декларації з податку на прибуток («Вісник податкової служби» № 14 за 2013 рік). Наші ж доводи ви можете прочитати в матеріалі «Яка гранична дата подання декларації про валютні цінності за І квартал 2013 року» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 16 (25) за 2013 рік.

Крім того, 25 липня — це останній день сплати авансового внеску рентної плати за транспортування нафти й нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за другу декаду липня 2013 року.

 

«Календар бухгалтера»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»