Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, необхідно подати до Державного центру зайнятості такі документи:

  • 1. Заяву на видачу ліцензії та документи, що додаються до неї (за описом).
  • 2. Відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.
  • 3. Копію дозволу на працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави.
  • 4. Копію документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в країні місцезнаходження.
  • 5. Копію або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України.
  • 6. Копію документа, який підтверджує, що іноземний суб’єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво в працевлаштуванні громадян України на судна іноземних власників.
  • 7. Копію колективного договору (угоди), укладеного між іноземним роботодавцем і профспілковою організацією чи її профоб’єднанням (за наявності), або довідку, засвідчену іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався.
  • 8. Копію зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб’єктом господарювання.
  • 9. Копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством країни.
  • 10. Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Плата за видачу ліцензії визначена в розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на дату прийняття рішення про видачу ліцензії. Наразі до 30.11.2013 р. мінзарплата складає 1147 грн. З 01.12.2013 р. і до кінця року вона становитиме 1218 грн.

Строк видачі ліцензії складає не більше ніж 30 календарних днів із дня подання суб’єктом заяви та зазначених вище документів.

Детальнішу інформацію про порядок отримання ліцензії ви можете знайти тут.

 

Наказ Державного центру зайнятості «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном» від 03.07.2013 р. № 68

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»