Затверджено відповідні Ліцензійні умови для професійних учасників фондового ринку, які провадять такі види діяльності:

1) депозитарну діяльність:

  • депозитарну діяльність депозитарної установи;
  • діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування;
  • діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів;

2) клірингову діяльність.

Отже, під час провадження клірингової діяльності особи, які її провадять, повинні мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не менше ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений для особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності.

Для отримання ліцензії клірингові установи мають зареєструвати в НКЦПФР такі документи:

  • 1) Правила провадження клірингової діяльності;
  • 2) Правила клірингу, погоджені НБУ;
  • 3) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);
  • 4) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходів зниження ризиків, порядку та умов їх застосування.

 

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — депозитарної діяльності та клірингової діяльності» від 21.05.2013 р. № 862.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 22.07.2013 р. не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»