Міндоходів роз’яснило порядок обкладення податком на прибуток і ПДВ операцій з безоплатної передачі основних засобів згідно з рішеннями центральних (місцевих) органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень.

Так, у разі отримання на безоплатній основі основних засобів відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою КМУ від 21.09.1998 р. № 1482, з метою обкладення податком на прибуток визнаються доходи в сумі, що дорівнює сумі амортизації таких основних засобів у момент її нарахування. Водночас нарахована амортизація за такими основними засобами включається у витрати в разі їх використання в госпдіяльності.

У разі подальшої реалізації таких основних засобів сума перевищення доходів від продажу над їх вартістю, що була включена в склад доходів у зв’язку з отриманням у вигляді сум нарахованої амортизації цих засобів, включається в доходи платника податку. А сума перевищення вартості, що була включена в склад доходів у зв’язку з безоплатним отриманням над доходами від такого продажу або іншого відчуження, включається у витрати платника податку.

Щодо обкладення ПДВ операцій з безоплатної передачі об’єктів основних засобів, то така операція не обкладатиметься ПДВ за умови одночасного виконання таких вимог:

  • передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;
  • операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами;
  • передача повинна відбуватися виключно в державну чи комунальну власність;
  • операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

Лист Міндоходів від 20.05.2013 р. № 2886/6/99-99-19-03-02-15

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»