Верховна Рада України 4 липня 2013 року прийняла законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 12.03.2013 р. № 2515

Цим законопроектом передбачено впровадження з 1 вересня 2013 року трансфертного ціноутворення, яке являє собою нову систему визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) у операціях, що є контрольованими.

У свою чергу під контрольованими операціями слід розуміти:

а) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків із пов’язаними особами — нерезидентами;

б) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — резидентами, які:

  • задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
  • застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
  • сплачують податок на прибуток підприємств та/або ПДВ за іншою ставкою, ніж базова (основна), відповідно до Податкового кодексу України станом на початок податкового (звітного) року;
  • не були платниками податку на прибуток підприємств та/або ПДВ станом на початок податкового (звітного) року;

в) операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), у якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою ніж в Україні.

Водночас такі операції визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків із кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн грн (без урахування ПДВ) за відповідний календарний рік.

Крім цього, законопроектом передбачено визначення ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, за одним із зазначених методів: порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); ціни перепродажу; «витрати плюс»; чистого прибутку; розподілення прибутку.

Про подальшу долю законопроекту ми вас інформуватимемо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»