Набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР), яким внесено зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі — Правила). Зокрема змінами передбачено наступне.

Відповідно до Податкового кодексу, обов’язки торговця доповнені вимогою виступати податковим агентом з операцій із цінними паперами й іншими фінансовими інструментами, які він здійснює для клієнта.

Разом із тим змінами передбачено запровадження нового виду договору — договору РЕПО, предметом якого є здійснення торговцем у власних інтересах або в інтересах клієнта та за його рахунок купівлі (продажу) цінних паперів (на підставі укладених договорів комісії, доручення, управління або разових замовлень до договору на брокерське обслуговування) із зобов’язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї зі сторін за заздалегідь обумовленою ціною. Вимоги до нього визначено в р. XIII Правил.

Крім того, розширено перелік прав андеррайтера, згідно з якими він може здійснювати:

  • купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;
  • продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов’язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

 

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»
від 28.05.2013 р. № 895.

Набрало чинності 09.07.2013 р.
 «Офіційний вісник України» за 09.07.2013 р. № 49

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»