Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з торгівлі цінними паперами.

Так, згідно з цими умовами ліцензіат може провадити професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до отриманої ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — ДКЦПФР) або НКЦПФР, тільки за умови:

  • членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності;
  • включення ліцензіата (крім банку) у державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, згідно з Порядком формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 14.07.2004 р. № 296.

Зокрема торговець цінними паперами повинен дотримуватися таких вимог:

  • частка статутного капіталу торговця цінними паперами, що належить іншому торговцю цінними паперами, не може перевищувати 10%;
  • частка торговця цінними паперами разом із пов’язаними особами в статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не може становити більше ніж 5%;
  • частка торговця цінними паперами в статутному капіталі депозитарної установи не може становити більше ніж 5%.

 

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з торгівлі цінними паперами» від 14.05.2013 р. № 819.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 15.07.2013 р. не опубліковане

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»