Передбачена можливість отримання виписки, витягу, довідки або інформації з ЄДР в електронному вигляді, які видаються незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і включають відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Електронний запит про надання інформації з ЄДР подається через Реєстраційний портал із відсканованим документом, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей, завіреним електронним цифровим підписом запитувача, або інформацією про внесення плати за отримання відомостей із використанням платіжних систем через Інтернет.

Держреєстратор за відсутності підстав для відмови в розгляді електронного запиту про надання відомостей із ЄДР не пізніше п’яти робочих днів із дати надходження запиту направляє запитувачу виписку, витяг, довідку в електронній формі шляхом надання доступу до них на Реєстраційному порталі або відправляє їх поштою в разі проставляння відповідної відмітки в запиті.

Виписка в електронній формі завіряється електронним цифровим підписом державного реєстратора.

Наказ Мін’юсту «Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»
від 27.06.2013 р. № 1283/5
.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім п. 1 – 4, 6, 9, які набирають чинності через шість місяців із дня набрання чинності цим наказом

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»