Держпідприємництво звернулося до Уряду з проханням доручити МОЗ виключити норму про необхідність подавати додаткові, окрім заяви, документи для отримання ліцензії на медпрактику.

За інформацією, наданою суб’єктами господарювання, які займаються медичною практикою в Україні, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики разом із заявою потрібно подати, серед іншого, відомості про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Однак, ураховуючи постійну зміну й удосконалення нормативно-правової бази у відповідній сфері, суб’єкт господарювання може надати відомості, які є застарілими. Таким чином, заява залишається без розгляду, а заявник повинен готувати новий пакет документів, — зазначає прес служба Держпідприємництва.

Відповідно до Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2001 р. № 756, до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики додаються, серед іншого, відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Держпідприємництво звертає увагу, нині наявність цієї норми призводить до його неоднозначного розуміння суб’єктами господарювання, які повинні виконувати відповідні вимоги, та на практиці створює передумови виникнення корупційної складової внаслідок суб’єктивного визначення відповідності законодавству та ліцензійним умовам з боку органів державної влади.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»