Мінфін України листом від 19.06.2014 р. № 31-11410-08-10/15462 роз’яснив, що активи, які перебувають на тимчасово окупованій території, публічні акціонерні товариства повинні відображати у фінансовій звітності згідно з вимогами МСФЗ.

Водночас відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів», однією з ознак, що свідчить про зменшення корисності активу, є зміни зі значним негативним впливом на суб’єкт господарювання в технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, у якому діє суб’єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив.

Таким чином, об’єкти, які перебувають на тимчасово окупованій території України, мають обліковуватися у складі активів підприємства. Одночасно підприємство повинно оцінити негативний вплив змін в економічному і правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності щодо зазначених об’єктів.

У свою чергу, Мінфін не уточнює, як саме та на підставі яких документів підприємству визначати такий негативний вплив.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»