НБУ на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що погоджено остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті.

Узгоджений текст Меморандуму передбачає, зокрема, наступне:

1. Перевести суму заборгованості за кредитами в іноземній валюті у гривню за курсом на день реструктуризації.

2. Списання суми різниці реструктуризованого кредиту (на яку нараховується фіксована відсоткова ставка 0,01 % річних) між курсом іноземної валюти кредиту на день реструктуризації та офіційним курсом іноземної валюти, установленим НБУ на 01.01.2014 р., пропорційно погашенню боржником заборгованості за кредитом.

3. Зафіксувати процентну ставку суми кредиту, яка була реструктуризована за офіційним курсом, установленим НБУ на 01.01.2014 р., на рівні, не вищому, ніж зазначено в договорі споживчого кредиту в іноземній валюті упродовж 3 років з моменту реструктуризації.

4. Реструктуризувати споживчі кредити в іноземній валюті, що забезпечені іпотекою, залишок за основною частиною яких не перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим НБУ на 01.01.2014 р.

5. Визнати банком безнадійною і такою, що підлягає списанню (прощенню), неустойку (штраф, пеню), яка виникла внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань позичальником за договором кредиту перед фінансовою установою на момент реструктуризації.

6. За заявою позичальника замінити ануїтетну форму погашення кредиту класичною (стандартною).

7. Обмежити предметом іпотеки відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту в іноземній валюті. Забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим споживчим кредитам обмежити виключно предметом іпотеки.

8. Заборонити відступлення права вимоги факторинговим установам за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги тощо.

9. Правила проведення реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті згідно з цим Меморандумом визначаються відповідною постановою Правління НБУ.

10. Меморандум вступає в дію з моменту набрання чинності законом про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України щодо банків та фізичних осіб позичальників споживчих кредитів в іноземній валюті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»