Мінекономрозвитку в роз’ясненні від 16.12.2014 р. № 3302-05/43625-03 доходить таких висновків:

1. Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, складається виключно суб’єктами, які є замовниками в розумінні Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

2. Очікувана вартість предмета закупівлі зазначається на момент, що передує проведенню відповідної процедури закупівлі, та не потребує коригування за результатами здійснення такої процедури закупівлі.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон про держзакупівлі), такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, що є його невід’ємною частиною, який складається за формою річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель.

При заповненні річного плану у гр. 3 «Очікувана вартість предмета закупівлі» замовником указується сума, яка фактично планується для закупівлі з урахуванням податків і зборів цифрами та словами, у разі якщо така сума без урахування ПДВ дорівнює або перевищує межі, встановлені ч. 1 ст. 2 Закону про держзакупівлі. Водночас для суб’єктів, які є замовниками відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону про особливості, указується сума, яка фактично планується для закупівлі з урахуванням податків і зборів цифрами та словами, якщо така сума з урахуванням податків і зборів перевищує межі, визначені у ч. 3 ст. 2 Закону про особливості.

У разі планування процедури запиту цінових пропозицій очікувана вартість розраховується з урахуванням ПДВ. Тобто сума, яку фактично планує витратити замовник на закупівлю товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, що з урахуванням податків і зборів не повинна перевищувати 300 тис. грн.

До річного плану закупівель по формі річного плану, що здійснюються без проведення процедур закупівель, складається саме «Додаток до річного плану», гр. 4 і 5 якого не заповнюються, водночас у гр. 1 «Предмет закупівлі» необхідність в зазначенні показника десятого знака відповідного державного класифікатора відсутня, оскільки зазначена інформація указується виключно при закупівлях, які здійснюються у порядку, встановленому Законом про держзакупівлі.

У свою чергу, замовник може складати «Додаток до річного плану» в цілому як на рік, так і поступово протягом року. У разі поступового планування або наявності змін (заплановано нові закупівлі тощо) «Додаток до річного плану» складається та оприлюднюється щокварталу, тобто у будь-який день кварталу, починаючи з початку року. У разі якщо змін щодо закупівель не відбувалось, необхідність у оприлюдненні «Додатку до річного плану» повторно протягом цього року відсутня.

Таким чином, «Додаток до річного плану» може бути складено та оприлюднено на початку року або оприлюднюватися в будь-який день кожного кварталу протягом року як окремі зміни, так і «Додаток до річного плану» зі змінами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»