ВСУ постановою від 21.10.2014 р. у справі № 3-86гc14 поставив крапку у справі щодо відшкодування збитків, завданих вибухами боєприпасів на території військових частин.

На думку суду, обов'язок держави відшкодувати збитки, завдані майну інших осіб внаслідок вибуху військових боєприпасів у мирний час, та збитки, які заподіяно внаслідок незаконних дій та бездіяльності військовослужбовців під час здійснення ними своїх повноважень, покладається на Міністерство оборони України.

Такого висновку судді дійшли керуючись таким: відповідно до ст. 1174 ЦКУ, збитки, завдані фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади, органу влади АР Крим або органу місцевого самоврядування під час здійснення нею своїх повноважень, відшкодовуються державою, АР Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи.

Вироком військового суду встановлено вину посадових осіб військової частини у вибухах боєприпасів поблизу с. Новобогданівка.

За змістом ч. ч. 1, 5 ст. 1187 ЦКУ до джерел підвищеної небезпеки відноситься діяльність із використання, зберігання вибухо- і вогненебезпечних речовин, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 1187 ЦКУ, збитки, завдані джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовуються особою, яка на відповідній правовій підставі володіє об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

На Міністерство оборони України як центральний орган управління Збройними силами України покладено обов'язок здійснювати від імені держави управління військовим майном, зокрема боєприпасами, що є джерелом підвищеної небезпеки, та здійснювати контроль за їх використанням і збереженням, у тому числі у разі закріплення військового майна за військовими частинами, а також забезпечувати комплектування Збройних сил України особовим складом та його підготовку.

Міноборони як центральний орган управління Збройними силами України здійснює управління військовим майном, у тому числі закріплює військове майно за військовими частинами (у разі їх формування, переформування), приймає рішення щодо перерозподілу цього майна між військовими частинами Збройних сил України, у тому числі в разі їх розформування (ст. 2 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних силах України» від 21.09.1999 р. № 1075-XIV).

Таким чином, відповідати за збитки, завдані майну громадян та підприємств, нанесені вибухами боєприпасів з військових частин, має саме Міноборони.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»