Відразу скажемо: у Проекті Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (№ 1578 від 22.12.2014 р.) прописано істотні зміни в обкладенні податком на прибуток. Фактично викладено в новій редакції розділ ІІІ, присвячений цьому податку. Що ж він передбачає.

1. Податок на прибуток обчислюватимуть виходячи з БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНРЕЗУЛЬТАТУ (за П(С)БО чи МСФЗ), ВІДКОРИГОВАНОГО НА РІЗНИЦІ, передбачені ПКУ. Різниці, які коригуватимуть фінрезультат — це амортизаційні різниці, різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій тощо. Без коригувань можна буде визначати прибуток до оподаткування, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн.

2. Базова ставка податку на прибуток — 18%.

3. Строк подачі декларації — до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

4. Щомісячні авансові внески з податку на прибуток треба буде платити платникам цього податку, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн. грн (зараз 10 млн. грн податкового доходу). Окрім новостворених виробників сільськогосподарської продукції. Водночас передбачено перехідні правила для сплати авансових внесків у січні–грудні 2015 року та січні–травні 2016 року. Щомісячні авансові внески з податку на прибуток сплачуватимуться за старими нинішніми правилами.

5. Змінено правила розрахунку і сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів. Авансовий внесок розраховують з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

Не передбачено звільнення від сплати дивідендного авансового внеску при виплаті дивідендів фізособам.

6. Не будуть платниками податку на прибуток бюджетні установи і громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Реєстр таких буде вести ДФСУ, і лише при внесенні їх в такий реєстр, вони не вважатимуться платниками податку на прибуток.

7. Передбачено особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино).

Та це лише у Проекті, поглянемо, що буде в остаточному прийнятому та опублікованому варіанті. Як тільки він з’явиться — ви першими довідаєтеся про зміни.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»