Під час звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, провадиться в день звільнення.

У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у встановлений строк за відсутності спору про їх розмір підприємство мусить виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ч. 1 ст. 117 Кодексу законів про працю, далі — КЗпП).

Відсутність коштів у роботодавця або фінансово-господарської діяльності не виключає його вини в невиплаті належних звільненому працівникові коштів і не звільняє роботодавця від відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП.

Нетривалий час роботи працівника на підприємстві та незначна частка заборгованості підприємства перед працівником у виплаті зарплати не звільняє роботодавця від зазначеної відповідальності.

 

Постанова Верховного суду України від 03.07.2013 р. № 6-64цс13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»