Мінфін все ж дає старт введенню в дію окремих національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(С)БОДС). Відповідні зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку внесено наказом Мінфіну від 25.11.2014 р. № 1163.

Починаючи з 2015 року мають запрацювати такі НП(С)БОДС:

 • 121 «Основні засоби»;
 • 122 «Нематеріальні активи»;
 • 123 «Запаси»;
 • 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок»;
 • 127 «Зменшення корисності активів»;
 • 128 «Зобов'язання»;
 • 130 «Вплив змін валютних курсів»;
 • 132 «Виплати працівникам»;
 • 133 «Фінансові інвестиції».
 • На 2016 рік відкладуть набрання чинності таких НП(С)БОДС:
 • 101 «Подання фінансової звітності»;
 • 102 «Консолідована фінансова звітність»;
 • 103 «Фінансова звітність за сегментами»;
 • 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»;
 • 124 «Доходи»;
 • 126 «Оренда»;
 • 129 «Інвестиційна нерухомість»;
 • 131 «Будівельні контракти»;
 • 134 «Фінансові інструменти»;
 • 135 «Витрати».

Також на 2016 рік відкладуть і План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Водночас вносяться зміни до нині діючого Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»