Під час визначення прибутків/збитків у порядку, передбаченому пп. 153.8 і 153.9 ПКУ, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат.

Не підлягають повторному включенню до складу витрат платника податку суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів (п. 138.3 ПКУ).

Таким чином, якщо платник податку на прибуток отримав пряму інвестицію у вигляді цінних паперів та корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі (часток), то в разі подальшого відчуження (продажу) таких цінних паперів та корпоративних прав (часток), платник податку на прибуток має право на визнання витрат за цими операціями при визначенні фінансового результату від операцій з продажу та інших способів відчуження таких акцій та корпоративних прав (часток) із урахуванням норм пп. 153.8 та 153.9 ПКУ.

Таке роз’яснення ДФС надала в листі від 13.10.2014 р. № 4983/6/99-99-19-02-02-15.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»