Державна фіскальна служба України в листі від 07.11.2014 р. № 6437/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила, що при неможливості вивезення ТМЦ зі складу, що розташований в зоні проведення АТО, застраховані збитки (сума збитків, що має бути компенсована страховою компанією), яких зазнав платник у разі втрати (пошкодження, знищення) таких ТМЦ, включаються до витрат у податковому періоді, у якому такі збитки понесені. Суми страхового відшкодування зазначених збитків необхідно включати до доходів платника податку на прибуток підприємств у періоді їх отримання.

Водночас податківці зауважили, що в разі знищення основних засобів у результаті проведення АТО, платник податку припиняє нараховувати амортизацію, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації об'єкта основних засобів, та збільшує витрати на суму вартості, яка підлягала амортизації, за вирахуванням сум накопиченої амортизації такого об'єкта основних засобів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»