Верховний Суд України в постанові від 25.11.2014 р. у справі № 3-184гс14 наголосив на тому, що відсутність між позивачем та відповідачем письмового договору про надання комунальних послуг не є підставою недійсності останнього. Відтак, виниклі між сторонами зобов'язання є дійсними, і їх виконання повинне здійснюватися у відповідності до норм цивільного законодавства.

Свою позицію суд обґрунтував посиланням на ст. 218 Цивільного кодексу України, відповідно до якої недотримання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, окрім випадків, встановлених законом. Водночас судом зауважено, що недійсність договору з водопостачання і водовідведення у зв'язку з недодержанням юридичними особами письмової форми законом не встановлено.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»