Національний банк України оптимізував та доповнив норми, що були запроваджені постановою Правління Національного банку України від 03.11.2014 р. № 699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» (даліПостанова № 699).

За підсумками аналізу практичної реалізації раніше запроваджених норм, спрямованих на забезпечення ефективної роботи банків під час проведення операцій за участю суб’єктів Криму, а також із урахуванням зауважень і пропозицій банківської спільноти, Правління НБУ 16.12.2014 р. ухвалило постанову № 810 про внесення змін до Постанови Правління НБУ від 03.11.2014 р. № 699 (даліПостанова № 810), якою зокрема:

  • визначено резидентом України фізичну особу, яка є внутрішньо переміщеною особою та отримала передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її проживання на материковій території України;
  • передбачено, що для цілей ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України є адреса житла;
  • установлено, що розрахунки між юридичними особами, фізичними особами — підприємцями, що зареєстровані на материковій території України (далі — юридичні особи), та суб’єктами Криму за поточними торговельними операціями здійснюються в іноземній валюті та/або гривні;
  • дозволено юридичним особам купувати іноземну валюту за поточними торговельними операціями в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови купівлі іноземної валюти, у тому числі за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення товарів з території вільної економічної зони «Крим» (далі — ВЕЗ «Крим») та їх випуск у вільний обіг на материковій території України;
  • дозволено фізичним особам — суб’єктам Криму вносити готівкові кошти в іноземній валюті та гривнях на рахунок з метою погашення заборгованості перед банком за кредитним договором без документів, що підтверджують джерела походження коштів;
  • урегульовано питання щодо закриття рахунків суб’єктів Криму та перерахування коштів із рахунків цих суб’єктів на їх рахунки, відкриті за межами України;
  • дозволено банкам здійснювати обмін російських рублів, що надійшли в рахунок виконання позичальником — суб’єктом Криму зобов’язань за кредитним договором, на валюту кредиту;
  • визначено, що реєстрація кредитних договорів, укладених суб’єктами Криму з нерезидентами, втрачає чинність та, відповідно, припиняється обслуговування таких договорів банками;
  • установлено, що документи, рішення, видані органами Російської Федерації та незаконними органами, створеними на території ВЕЗ «Крим», щодо суб’єктів Криму та їх діяльності, є недійсними та не можуть використовуватися банками під час проведення операцій суб’єктів Криму, здійснення заходів валютного контролю та фінансового моніторингу.

Ці та інші зміни набирають чинності з 19.12.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»