Державна реєстраційна служба України в листі від 15.12.2014 р. № 14453/06-15-14 нагадує: законодавством установлений спрощений порядок оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них, що розташовані в сільській місцевості та будівництво яких закінчено до 5 серпня 1992 року.

Водночас ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах здійснюється відповідно до Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженої наказом Держкомстату від 08.12.2010 р. № 491 (далі — Інструкція). Погосподарський облік ведеться за формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Держкомстату від 11.10.2010 р. № 418, у тому числі за формою № 1 «Погосподарська книга на 2011–2015 роки».

Унесення достовірних показників до погосподарської книги проводиться шляхом її перезакладення раз на п'ять років на основі суцільного обходу об'єктів погосподарського обліку в період із 1 до 15 січня. У наступні чотири роки місцеві ради щорічно станом на 1 січня проводять суцільну перевірку й уточнення записів у ній.

Об’єктами погосподарського обліку є домогосподарство з реєстрацією місця проживання (перебування) на території відповідної ради разом із нерухомістю, домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано за межами місцевої ради, уключаючи земельні ділянки, що належать цій особі (особам) у межах місцевої ради або землеволодіння, що не має розташованого на ньому житлового будинку, але на ньому можуть знаходитися окремі господарські споруди.

Погосподарська книга обов’язково включає записи про власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, відповідального квартиронаймача або користувача, рік побудови об’єкта нерухомого майна, матеріал стін і покрівлі, загальну та житлову площу, кількість кімнат та інші технічні характеристики об’єкта, у тому числі наявність каналізації, водопроводу, централізованого опалення тощо (п.п. 7.4.1, 7.4.4–7.4.10 Інструкції).

Тобто відомості погосподарської книги є, як правило, достатніми для формування розділу Держреєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог п. 20 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2013 р. № 1141.

До таких відомостей, зокрема, належать:

  • тип об'єкта нерухомого майна;
  • призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);
  • площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);
  • відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літери, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний із нею спільним призначенням та є її приналежністю);
  • адреса об'єкта нерухомого майна.

Законодавством не встановлено, у якій формі має видаватися виписка з погосподарської книги. Водночас зазначений документ має бути виданий уповноваженою особою органу місцевого самоврядування або відповідною архівною установою та містити відомості, передбачені Інструкцією.

Тож виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради, сільським головою (у разі коли виконавчий орган не створений) або відповідною архівною установою, у тому числі сформована за допомогою програмного комплексу «Погосподарський облік для сільських, селищних рад», яка містить вказані вище відомості, замінює надання технічного паспорта.

Технічний паспорт вимагається виключно тоді, коли у виписці із погосподарської книги відсутні необхідні для відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про технічні характеристики об'єкта нерухомого майна.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»