Державна реєстраційна служба України в листі від 08.12.2014 р. № 14451/06-15-14 роз’яснила деякі питання укладання договорів купівлі-продажу майнових прав. Так, питання набуття права власності на новостворене нерухоме майно регламентовано ст. 331 Цивільного кодексу України (даліЦКУ), яка пов'язує момент виникнення права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна, а отже, й отримання ним статусу нерухомості, не лише з фактом закінчення будівництва, а й із фактом проведення державної реєстрації права власності на нього.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 331 ЦКУ, право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва. Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо ж право власності на нерухоме майно підлягає держреєстрації, право власності виникає з моменту такої реєстрації. Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV, права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають держреєстрації, виникають із моменту такої реєстрації.

Крім того, слід ураховувати, що згідно із ч. 9 ст. 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV після введення об'єкта будівництва в експлуатацію управитель може продовжити укладання договорів про участь у ФФБ із закріпленням об'єктів інвестування за довірителями до моменту отримання письмової вимоги забудовника повернути йому майнові права на об'єкти інвестування, які не передані довірителям. Забудовник зобов'язаний прийняти від управителя такі майнові права.

Тож проведення держреєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані в багатоквартирному будинку, на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об’єкти, укладених після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку, не суперечить законодавству.

Водночас можливість проведення державної реєстрації права власності в цьому випадку не залежить від факту подання особою, яка залучала кошти фізичних та юридичних осіб для будівництва, документів, передбачених абз. 16–20 п. 50 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2013 р. № 868.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»