ДФС своїм листом 15.12.2014 р. № 15182/7/99-99-24-02-02-17 роз’яснила, що починаючи з 18.12.2014 р. у митних деклараціях потрібно буде вказувати відомості про особу, яка претендуватиме на податковий кредит із ПДВ у розмірі відповідної сплаченої суми.

Маються на увазі відомості про податковий номер особи, яка претендуватиме на податковий кредит. Зокрема:

1) код ЄДРПОУ для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб — резидентів і нерезидентів);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у п. 2.3 наказу Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588, платникам податків (окремим категоріям нерезидентів).

На паперовому примірнику митної декларації вищезазначені відомості відображатимуться у графі В митної декларації у рядку, у якому зазначено відомості про сплату ПДВ, додатково у квадратних дужках.

Зверніть увагу!

Зазначені відомості необхідно вказувати під час декларування товарів за митними деклараціями типів «IMXXYY» (де «XX» — код відповідного митного режиму, a «YY» — один з кодів АА, ТК, ТФ, ТН, ЕА, ДР, ДТ, ДЕ, ДМ) із наведенням у першій колонці «Вид» графи 47 митної декларації коду виду платежу «028», а в п'ятій колонці «Спосіб платежу» зазначеної графи одного з кодів способу розрахунку «01», «02» або «99».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»