ДФС в листі від 27.08.2014 р. № 2402/6/99-99-22-03-01-15 роз'яснила порядок організації, проведення та реалізації результатів електронної перевірки, у тому числі питання щодо оскарження її результатів.

За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, яка підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, і після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом 5 робочих днів із дня вручення (п. 86.11 ПКУ).

У разі незгоди платника податків з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку і мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною цієї довідки, разом із підписаним примірником довідки.

Заперечення щодо висновку, фактів або даних, викладених в довідці, розглядаються контролюючим органом протягом 5 робочих днів із дня їх отримання, і платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він повідомляє у поданих запереченнях.

Відповідно до п. 50.3 ПКУ, якщо платник податків не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складання довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.

Якщо платником податків не подано уточнюючий розрахунок, контролюючий орган організовує проведення позапланової перевірки такого платника податків із урахуванням вимог ст.ст. 78, 81, 82, 86 ПКУ. За результатами цієї перевірки контролюючим органом приймається податкове повідомлення-рішення, яке може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.

Тобто результати електронної перевірки узгоджуються у визначені строки, що не перевищують строк надання платником податків уточнюючого розрахунку за результатами такої перевірки. Водночас оскарження в адміністративному або судовому порядку довідки про проведення електронної перевірки ПКУ не передбачено.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»