Право власності на транспортний засіб під час мобілізаційних заходів не переходить від платника податку на прибуток до військового комісаріату. Оскільки в процесі мобілізації транспортні засоби не використовуються в господарській діяльності платника податку, то нарахування амортизації припиняється до повернення такого засобу власнику (п. 144.1 ст. 144 ПКУ).

Нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду. У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. Водночас нарахування амортизації по такому об'єкту розпочинається в місяці, наступному за місяцем зворотного введення об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів.

Таку позицію податкової викладено в листі від 05.11.2014 р. № 6273/6/99-99-19-02-02-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»