ДФС у системі «ЗІР» (підкатегорія 102.07.14) розглянула питання виникнення курсової різниці іноземної валюти при формуванні витрат на відрядження за кордон, якщо працівнику видано аванс на відрядження на корпоративну картку.

Підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток (п. 5 р. І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59).

Фактичні витрати відрядженого працівника в інвалюті, які визначаються згідно із затвердженим Звітом про використання коштів, але не більше суми авансу, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати отримання авансу (п. 4.2 р. IV Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.04.2014 р. № 372).

Якщо відрядженим працівником застосовується корпоративна картка, у Звіті відображаються тільки використані (списані з картрахунку) кошти. Водночас працівник, крім рахунків готелів, проїзних квитків тощо, повинен надати до Звіту документи, що підтверджують здійснені за допомогою платіжних карток розрахунки, а саме: чеки банкомату, сліпи, квитанції платіжних терміналів тощо.

Операції користувачів електронних платіжних засобів повинні виконуватися із оформленням квитанції платіжного термінала, чека банкомата, сліпа та інших документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів у паперовій формі, що складаються і друкуються державною мовою за місцем проведення операції в такій кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників операції, та/або документів в електронній формі, передбачених правилами платіжної системи (п. 3 р. VII постанови Правління НБУ «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 р. № 705).

Враховуючи зазначене вище, кошти в національній валюті країни, до якої відряджався працівник, або у вільно конвертованій валюті, які отримує працівник як аванс на корпоративну картку в розмірах, встановлених законодавством, перераховуються у національну валюту України за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на початок дня дати списання з картрахунку такої валюти за умови наявності підтверджуючих документів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»